Cari Blog Ini

Memuat...

Move Tool pada Photoshop CS3


Move tool (V) berfungsi untuk mengedit objek seperti memindahkan objek, memindahkan hasil seleksi dan sebagainya.